لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود هر چه بهتر کار انجمن با ما در میان بگذارید .... تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.