لطفاً توجه بفرمایید که لنگوئج تایز در حال حاضر گروه تلگرامی ندارد، اما قابلیت چت گروهی و انفرادی از طریق نرم افزار چت روم سایت وجود دارد. کانال های آموزش زبان ...