4 سپتامبر 2016 ... دختران دهه هفتادی به دلیل تنوع در زندگی، ازدواج را انتخاب می‌کنند. ازدواج زود ... سرپرست اداره کل دفتر برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاو .